NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1489495
479827
4223769
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 3823 NA NA
IGNOAPS 0 0 84704 NA NA
IGNWPS 0 0 30534 NA NA
Total : 0 0 119061 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 1 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 1 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2319 NA NA
IGNOAPS 0 0 105702 NA NA
IGNWPS 0 0 15569 NA NA
SOC SEC 0 0 0 NA NA
SS 0 0 0 NA NA
WEL 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 123590 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2378 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 4964 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 5262 2291 13688 NA NA
IGNOAPS 81878 36299 257384 NA NA
IGNWPS 21291 10513 69573 NA NA
Total : 108431 49103 340645 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 102 NA NA
IGNOAPS 0 0 1348 NA NA
IGNWPS 0 0 908 NA NA
Total : 0 0 2358 NA NA
DELHI
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
IGNDPS 0 0 6669 NA NA
IGNOAPS 0 0 69461 NA NA
IGNWPS 0 0 4531 NA NA
Total : 0 0 80665 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
ASD 0 0 0 NA NA
GJSTSUR 0 0 0 NA NA
IGNDPS 44 43 4261 NA NA
IGNOAPS 23577 22250 297068 NA NA
IGNWPS 57584 51847 30197 NA NA
Total : 81205 74140 331526 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3543 682 6105 NA NA
IGNOAPS 32018 5400 44082 NA NA
IGNWPS 13276 2501 23618 NA NA
Total : 48837 8583 73805 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 4 144 NA NA
IGNOAPS 2784 1603 23065 NA NA
IGNWPS 580 381 7257 NA NA
Total : 3373 1988 30466 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 43 NA NA
IGNOAPS 0 0 2456 NA NA
IGNWPS 0 0 147 NA NA
Total : 0 0 2646 NA NA
JHARKHAND
IGNDPS 1053 898 12460 NA NA
IGNOAPS 56735 22635 403335 NA NA
IGNWPS 21632 11229 147489 NA NA
SSSOAPS 3586 955 15013 NA NA
Total : 83006 35717 578297 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 24804 NA NA
IGNOAPS 66714 52356 203507 NA NA
IGNWPS 11958 8306 139241 NA NA
Total : 79695 61655 367552 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 23759 NA NA
IGNOAPS 0 0 86492 NA NA
IGNWPS 0 0 148996 NA NA
Total : 0 0 259247 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 0 0 81 NA NA
IGNWPS 0 0 5 NA NA
UTLAL 0 0 1 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 11 NA NA
UTLWPS 0 0 9 NA NA
Total : 0 0 120 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4415 6336 NA NA
IGNOAPS 485242 61767 83079 NA NA
IGNWPS 149322 19316 32761 NA NA
Total : 667724 85498 122176 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 179 169 3592 NA NA
IGNOAPS 43785 35401 564761 NA NA
IGNWPS 1448 1318 32143 NA NA
MHSBSRNY 0 0 596 NA NA
MHSGNAY 0 0 1133 NA NA
Total : 45412 36888 602225 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 99 NA NA
IGNOAPS 0 0 7632 NA NA
IGNWPS 0 0 481 NA NA
Total : 0 0 8212 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 4 3 15 NA NA
IGNWPS 1 1 6 NA NA
Total : 5 4 22 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 5770 NA NA
IGNOAPS 0 0 110384 NA NA
IGNWPS 0 0 39131 NA NA
MBPCLP 0 0 41 NA NA
MBPDP 0 0 5453 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 45 NA NA
MBPOAP 0 0 32615 NA NA
MBPSDOAP 0 0 1 NA NA
MBPSDP 0 0 122 NA NA
MBPUMW 0 0 492 NA NA
MBPWP 0 0 14479 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 29 NA NA
Total : 0 0 208562 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2815 NA NA
IGNWPS 0 0 2458 NA NA
Total : 0 0 5273 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1710 NA NA
IGNOAPS 0 0 37876 NA NA
IGNWPS 0 0 3777 NA NA
Total : 0 0 43363 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 5087 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 146957 NA NA
IGNOAPS SEVEN 0 0 0 NA NA
IGNWPS 2204 773 29147 NA NA
Total : 15844 5353 181191 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 122 NA NA
IGNOAPS 697 331 5398 NA NA
IGNWPS 15 12 417 NA NA
Total : 716 344 5937 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 556 NA NA
IGNOAPS 66 0 13265 NA NA
IGNWPS 0 0 6025 NA NA
Total : 66 0 19846 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 2725 NA NA
IGNOAPS 30145 937 51711 NA NA
IGNWPS 4434 175 16423 NA NA
Total : 36384 1203 70859 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 584 NA NA
IGNOAPS 0 0 34662 NA NA
IGNWPS 0 0 5214 NA NA
Total : 0 0 40460 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 165056 NA NA
IGNWPS 0 0 54120 NA NA
Total : 0 0 219176 NA NA
UTTARAKHAND
IGNDPS 229 104 227 NA NA
IGNOAPS 17421 7631 30695 NA NA
IGNWPS 1306 489 3734 NA NA
Total : 18956 8224 34656 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6879 2915 10337 NA NA
IGNOAPS 178492 63436 185270 NA NA
IGNWPS 114470 44776 151261 NA NA
Total : 299841 111127 346868 NA NA