NSAP
National Level DashBoard
Home     Print     Back

National Dashboard(NSAP) w.r.t. Data Digitized

With PO A/C Verified Aadhaar With PO A/C Mapped NPCI APB NEFT
1371913
439988
6410526
0
0
Summary ->Aadhar with PO Beneficiaries
Scheme PO with Aadhar Verified Aadhaar Mapped NPCI APB NEFT
ANDAMAN AND NICOBAR
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 1 1 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 1 1 0 NA NA
ANDHRA PRADESH
IGNDPS 0 0 3960 NA NA
IGNOAPS 0 0 88045 NA NA
IGNWPS 0 0 31557 NA NA
Total : 0 0 123562 NA NA
ARUNACHAL PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ASSAM
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 8 NA NA
IGNWPS 0 0 2 NA NA
Total : 0 0 10 NA NA
BIHAR
IGNDPS 0 0 2838 NA NA
IGNOAPS 0 0 131548 NA NA
IGNWPS 0 0 19041 NA NA
Total : 0 0 153427 NA NA
CHANDIGARH
IGNDPS 0 0 100 NA NA
IGNOAPS 0 0 2378 NA NA
IGNWPS 0 0 2486 NA NA
Total : 0 0 4964 NA NA
CHHATTISGARH
IGNDPS 3853 1682 16816 NA NA
IGNOAPS 58118 24021 345159 NA NA
IGNWPS 14736 7420 93229 NA NA
Total : 76707 33123 455204 NA NA
DADRA & NAGAR HAVELI
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
DAMAN & DIU
IGNDPS 0 0 102 NA NA
IGNOAPS 0 0 1348 NA NA
IGNWPS 0 0 908 NA NA
Total : 0 0 2358 NA NA
DELHI
DLDPS 0 0 0 NA NA
DLWPS 0 0 4 NA NA
IGNDPS 0 0 6669 NA NA
IGNOAPS 0 0 69461 NA NA
IGNWPS 0 0 4531 NA NA
Total : 0 0 80665 NA NA
GOA
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
GUJARAT
ASD 895 899 40310 NA NA
DWPS 19979 20156 11729 NA NA
GJSTSUR 308 308 15266 NA NA
IGNDPS 41 40 5765 NA NA
IGNOAPS 15122 14554 386223 NA NA
IGNWPS 68832 63643 44791 NA NA
Total : 105177 99600 504084 NA NA
HARYANA
IGNDPS 3742 675 5942 NA NA
IGNOAPS 30746 5266 42389 NA NA
IGNWPS 13684 2469 23017 NA NA
Total : 48172 8410 71348 NA NA
HIMACHAL PRADESH
IGNDPS 9 4 144 NA NA
IGNOAPS 2784 1603 23065 NA NA
IGNWPS 580 381 7257 NA NA
Total : 3373 1988 30466 NA NA
JAMMU AND KASHMIR
IGNDPS 0 0 43 NA NA
IGNOAPS 0 0 2489 NA NA
IGNWPS 0 0 153 NA NA
Total : 0 0 2685 NA NA
JHARKHAND
AJJPY 0 0 34819 NA NA
IGNDPS 3 3 19347 NA NA
IGNOAPS 108 107 862459 NA NA
IGNWPS 85 83 244293 NA NA
RVSPY 0 0 115847 NA NA
SSSOAPS 25 23 266878 NA NA
Total : 221 216 1543643 NA NA
KARNATAKA
IGNDPS 1023 993 28311 NA NA
IGNOAPS 66714 52355 240778 NA NA
IGNWPS 11958 8306 160298 NA NA
Total : 79695 61654 429387 NA NA
KERALA
IGNDPS 0 0 25498 NA NA
IGNOAPS 0 0 90967 NA NA
IGNWPS 0 0 154024 NA NA
Total : 0 0 270489 NA NA
LAKSHADWEEP
IGNDPS 0 0 55 NA NA
IGNOAPS 0 0 146 NA NA
IGNWPS 0 0 81 NA NA
UTLAL 0 0 1 NA NA
UTLDPS 0 0 12 NA NA
UTLOAPS 0 0 14 NA NA
UTLWPS 0 0 9 NA NA
Total : 0 0 318 NA NA
MADHYA PRADESH
IGNDPS 33160 4415 7587 NA NA
IGNOAPS 485242 61767 100192 NA NA
IGNWPS 149322 19316 38778 NA NA
Total : 667724 85498 146557 NA NA
MAHARASHTRA
IGNDPS 188 178 4556 NA NA
IGNOAPS 43660 36681 718596 NA NA
IGNWPS 1425 1330 38519 NA NA
MHSBSRNY 0 0 872 NA NA
MHSGNAY 0 0 1661 NA NA
Total : 45273 38189 764204 NA NA
MANIPUR
IGNDPS 0 0 210 NA NA
IGNOAPS 0 0 11706 NA NA
IGNWPS 0 0 1285 NA NA
Total : 0 0 13201 NA NA
MEGHALAYA
IGNDPS 0 0 1 NA NA
IGNOAPS 3 3 14 NA NA
IGNWPS 1 1 6 NA NA
Total : 4 4 21 NA NA
MIZORAM
IGNDPS 0 0 46 NA NA
IGNOAPS 0 0 2474 NA NA
IGNWPS 0 0 289 NA NA
Total : 0 0 2809 NA NA
NAGALAND
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
ODISHA
IGNDPS 0 0 16131 NA NA
IGNOAPS 2 2 329730 NA NA
IGNWPS 0 0 111639 NA NA
MBPCLP 0 0 155 NA NA
MBPDP 0 0 24418 NA NA
MBPDPAIDS 0 0 336 NA NA
MBPOAP 0 0 140632 NA NA
MBPSDOAP 0 0 151 NA NA
MBPSDP 0 0 1110 NA NA
MBPUMW 0 0 3100 NA NA
MBPWP 0 0 56132 NA NA
MBPWPAIDS 0 0 97 NA NA
Total : 2 2 683631 NA NA
PONDICHERRY
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 2851 NA NA
IGNWPS 0 0 2479 NA NA
Total : 0 0 5330 NA NA
PUNJAB
IGNDPS 0 0 1704 NA NA
IGNOAPS 0 0 37493 NA NA
IGNWPS 0 0 3764 NA NA
Total : 0 0 42961 NA NA
RAJASTHAN
IGNDPS 424 174 5814 NA NA
IGNOAPS 13216 4406 165609 NA NA
IGNWPS 2204 773 32743 NA NA
Total : 15844 5353 204166 NA NA
SIKKIM
IGNDPS 4 1 122 NA NA
IGNOAPS 697 331 5398 NA NA
IGNWPS 15 12 417 NA NA
Total : 716 344 5937 NA NA
TAMIL NADU
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 0 NA NA
IGNWPS 0 0 0 NA NA
Total : 0 0 0 NA NA
TELANGANA
IGNDPS 1805 91 3015 NA NA
IGNOAPS 39537 937 56659 NA NA
IGNWPS 4434 175 17436 NA NA
Total : 45776 1203 77110 NA NA
TRIPURA
IGNDPS 0 0 664 NA NA
IGNOAPS 0 0 37736 NA NA
IGNWPS 0 0 5951 NA NA
Total : 0 0 44351 NA NA
UTTAR PRADESH
IGNDPS 0 0 0 NA NA
IGNOAPS 0 0 228205 NA NA
IGNWPS 0 0 73901 NA NA
0 0 0 NA NA
Total : 0 0 302106 NA NA
UTTARAKHAND
DPS 0 0 0 NA NA
IGNDPS 219 98 305 NA NA
IGNOAPS 16974 7496 36937 NA NA
IGNWPS 1303 489 4163 NA NA
OAPS 0 0 0 NA NA
WPS 0 0 0 NA NA
Total : 18496 8083 41405 NA NA
WEST BENGAL
IGNDPS 6023 2528 12396 NA NA
IGNOAPS 158655 55325 220384 NA NA
IGNWPS 100054 38467 171347 NA NA
Total : 264732 96320 404127 NA NA